Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Odevzdávání závěrečných prací – důležité

Záverečné práce můžete odevzdávat v úředních hodinách sekretariátu u Mgr. Kleiberové (7.4. 12.00 – 14.30; 14.4. 12.00 – 13.30; 20.4. 12.00 – 13.30; 21.4. 10.30 – 13.00) nebo v úředních hodinách p. Grenové.

Nezapomeňte, že závěrečné práce musí mít tyto náležitosti: odevzdávají se 2 výtisky, razítko a podpis ze stud. oddělení, vložené podepsané zadání práce, CD s vlastní prací ( v ideálním případě vložené do papírové obálky na CD a vlepené vzdadu v práci). Bez těchto náležitostí nebude závěrečná práce přijata!

 

Comments are closed.