Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

„PROPOJENÝ SVĚT – život ve městě budoucnosti“ – soutěž

 Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR vyhlašují v rámci Industry IV.0 druhý ročník výtvarné soutěže
„PROPOJENÝ SVĚT – život ve městě budoucnosti“
Organizátoři soutěže považují za přínosné aktivovat v nastupující generaci cit pro propojování znalostí, kreativity a technologických kompetencí, a tím přispět k rozvoji prostředí s vysokou kulturou mezioborové spolupráce. Schopnost kreativně myslet a imaginativně se vyjadřovat přispívá k prolamování konvencí, rozvoji nových vizí, nalézání nových cest, a tím k rozvoji nových děl, technologií a dalších inovativních produktů nebo služeb. Soutěž si klade za cíl poukázat na kreativní rovinu aktuálně vznikajících nových technologií, materiálů, vynálezů a inovací a jejich zpřístupnění celé společnosti uměleckou formou v etapě IV. průmyslové revoluce a změny životního stylu.

Zde naleznete: Zadání soutěžepřihlášku a další informace.

Comments are closed.