Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

KAE/ERN – možnost zápisu

Pozor! Kurz KAE/ERN Ekonomické teorie raného novověku dr. Slavíčkové je ve stagu otevřen a můžete si jej zapsat!

Comments are closed.