Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Warm greetings from BFSU

read more

Milé studentky, milí studenti, přejeme vám krásné Vánoce a mnoho studijních úspěchů v roce 2016! Jaroslava Kubátová a celý tým KAE  

read more

Manažerská psychologie

Milé studentky, studenti, přednáška Dr. Edity Bosákové (v rámci předmětu Manažerská psychologie 2) dne 15. 12. se bude konat od 11.00 do 12.00 hodin (posun začátku z 9.45 hodin na 11.00 hodin). Tato změna je z důvodu žádosti Dr. Bosákové (tj. dřív nemůže). Děkuji za pochopení. Na setkání se těší, Matúš Šucha Katedra psychologie FF UP v Olomouci

read more

Zahraniční věci – novinky

Pokud plánujete výjezd do zahraničí, upozorňuji, že na webu KAE byly aktualizovány informace týkající se smluv, organizace studia/pobytu v zahraničí, tak i grantových možností viz: http://www.ff.upol.cz/menu/struktura-ff/katedry/katedra-aplikovane-ekonomie/zahranicni-spoluprace/ Pozor! V programu Erasmus+ dojde ke změnám, věnujte mu proto zvláštní pozornost a sledujte aktuality s tím související (v současné době informace přicházejí). P. Slavíčková

read more

Konzultace – Úvod do práva I.

Vážení studenti, dne 15.12.2015  v době od 11.00 – 12.00 hodin se budou konat v místnosti č. 1.12 pro zájemce předmětu  Úvod do práva konzultace k přednáškám, konaným v zimním semestru.   

read more

Prosba o spolupráci na realizaci výzkumu

Milé studentky a studenti, členky KAE dr. Seitlová a doc. Kubátová pracují na vývoji on-line nástroje na diagnostiku (semi)virtuálních týmů. V současné fázi výzkumu sháníme týmy/skupiny pro verifikaci nástroje. Jste-li členy jakékoliv alespoň tříčlenné skupiny/týmu, která alespoň částečně spolupracuje online (ať už synchronně či asynchronně) na čemkoliv (třeba na týmových seminárních úkolech) a chtěli byste […]

read more

Okruhy k SZZk na KAE v ak. roce 2015/2016

Podle těchto okruhů budou zkoušeni studenti u SZZk v květnu 2016 až únoru 2017: SZZk_15-16_okruhy_k_vyveseni_pdf Okruhy budou v krátkém čase také k dispozici na kae.upol.cz

read more