Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Využijte freemover na studium v Číně

KAE má uzavřenou bilaterální smlouvu s Beijing Foreign Studies University v Číně, která nabízí studentům semestrální studijní pobyty. V souvislosti s grantovou podporou FF UP (tzv. freemover viz http://www.kae.cz/2015/09/granty-ff-na-podporu-zahranicni-mobility-studentu-2016/) je možné na tyto pobyty získat podporu. V případě zájmu se obraťe na dr. Slavíčkovou.

Comments are closed.