Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Důležité informace k zapisování bakalářských diplomových seminářů 1 na KAE

Studenti, kteří píší svou bakalářskou závěrečnou práci na KAE, a zapíší si příslušný diplomový seminář 1, mají dvě možnosti, jak získat atestaci.

  1. Seminář si lze zapsat jako skutečnou rozvrhovou akci( s pevně daným rozvrhem) a navštěvovat pravidelnou výuku, kterou vede dr. Slavíčková. Obsah výuky bude zaměřen na formální podobu práce (práce se zdroji, bibliografické záznamy, formy citačního aparátu, struktura textu, stanovování cílů a hypotéz, logické řazení argumentů, psaní úvodu, závěru a tzv. drobných textů jako anotace, abstrakt, shrnutí apod., typografická úprava aj.) Atestace bude udělena na základě správné formální podoby úryvku bakalářské práce. Vedle této výuky studenti samozřejmě konzultují odbornou stránku práce s vedoucím práce, nepožadují od něj však atestaci.
  2. Seminář si student zapíše jako výuku bez rozvrhu, konzultuje s vedoucím práce, a toho také pak požádá o udělení atestace – ta se zpravidla uděluje až po vypracování celé závěrečné práce, rozhodnutí je na vedoucím práce.

Diplomový seminář 2 si studenti zapisují jen jako akci bez rozvrhu a konzultují s vedoucím práce. Toho také požádají o udělení atestace (srov. postup výše).

Comments are closed.