Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Výzva na předkládání projektů na zahraniční mobilitu 2015

Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje dodatečnou výzvu na předkládání projektů na zahraniční mobilitu pro studenty FF UP.

Finančně budou podpořeny tyto projekty:

  1. 1.      Účast na významných zahraničních konferencích (s aktivním vystoupením)
  2. 2.     Pracovní stáže
  3. 3.     Studijní mobility

Podmínky účasti:

Student/ka 2. až 5. ročníku prezenčního studia na FF UP

Student/ka doktorského studia na FF UP

  • Finanční prostředky je nutné vyčerpat do konce roku 2015! (začátek čerpání od 15. 6. 2015)

Náležitosti žádosti:

Účast na konferenci: krátký popis tématu konference (příp. program konference), její návaznost na studium/výzkum, popis výstupů a odůvodnění výše žádané finanční podpory.

Pracovní a studijní mobility: Application Form + Learning Agreement, Žádost o příspěvek a Prohlášení o účtu (formuláře naleznete na stránkách ZO FF UP, http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/pokyny-navody-formulare/).

 

 

 

Termín podání podepsaných žádostí: 28. 5. 2015, 11:00 na zahraničním oddělení FF UP (děkanát, Křížkovského 10, dv. 2.08). V případě dotazů pište na dana.hellova@upol.cz.

Comments are closed.