Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Rektorské volno 13.5.

V souvislosti se Sportovním dnem UP  udělil rektor UP na 13. 5. 2015  studentům rektorské volno.

S ohledem na nastavení procesů na KAE bude situace řešena následovně:

Vyučující samostaně rozhodnou, zda povedou či nepovedou v době rektorského volna svou výuku. Pokud výuku nepovedou, informují studenty.

Pokud výuku povedou, nebudou započítávat nepřítomnost studentů. Studenti jsou však povinni si doplnit veškerou zanedbanou látku a dodržet pokyny z výuky.

Vypsané zkoušky a zápočty se v daném termínu konají!

Jaroslava Kubátová

Comments are closed.