Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Upozornění k závěrečným pracem a jejich obhajobám

Upozorňujeme studenty, že k obhajobě závěrečných prací budou připuštěni pouze studenti, kteří na sekretariát KAE odevzdali vytištěné závěrečné práce se všemi potřebnými náležitosmi ve stanoveném termínu. Pouhé nahrání souboru se závěrečnou prací do stagu nelze považovat za odevzdání ZP. Studenti, kteří práce neodevzdali a jsou již přihlášeni k obhajobě nechť se odepíší! Zároveň žádáme všechny studenty, aby si zkotrolovali, že se přihlásili na obhajoby ke svým vedoucím prací, pokud tomu tak není nebudou k obhajobě připuštěni.

Comments are closed.