Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Opatření VK k rektorskému volnu 5. 5. 2015

V souvislosti s majálesem udělil rektor UP na 5. 5. 2015 od 12.00 studentům rektorské volno.

S ohledem na nastavení procesů na KAE bude situace řešena následovně:

Vypsaná zkouška z Úvodu do práva 2 se koná.

Vyučující samostaně rozhodnou, zda povedou či nepovedou v době rektorského volna svou výuku. Pokud výuku nepovedou, informují studenty.

Pokud výuku povedou, nebudou započítávat nepřítomnost studentů. Studenti jsou však povinni si doplnit veškerou zanedbanou látku a dodržet pokyny z výuky.

Jaroslava Kubátová

 

Comments are closed.