Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Opatření VK k rektorskému volnu 5. 5. 2015

V souvislosti s majálesem udělil rektor UP na 5. 5. 2015 od 12.00 studentům rektorské volno. S ohledem na nastavení procesů na KAE bude situace řešena následovně: Vypsaná zkouška z Úvodu do práva 2 se koná. Vyučující samostaně rozhodnou, zda povedou či nepovedou v době rektorského volna svou výuku. Pokud výuku nepovedou, informují studenty. Pokud […]

read more

Workshopy k soutěži Podnikavá hlava

Zajímají-li Vás prezentační dovednosti, správné umístění produktu na trhu, tvorba a důvod sestavení byznys plánu, pak nesmíte chybět ani na jednom z pořádaných workshopů v rámci soutěže Podnikavá hlava, kterou Vědeckotechnický park UP každoročně pořádá! První blok již máme za sebou, nyní se těšíme na blok druhý, který proběhne za přítomnosti Jakuba Dvořáka a Daniela Hastíka. […]

read more

Pozvánka na přednášku

read more

Upozornění k závěrečným pracem a jejich obhajobám

Upozorňujeme studenty, že k obhajobě závěrečných prací budou připuštěni pouze studenti, kteří na sekretariát KAE odevzdali vytištěné závěrečné práce se všemi potřebnými náležitosmi ve stanoveném termínu. Pouhé nahrání souboru se závěrečnou prací do stagu nelze považovat za odevzdání ZP. Studenti, kteří práce neodevzdali a jsou již přihlášeni k obhajobě nechť se odepíší! Zároveň žádáme všechny […]

read more

Více fotek z outdoor kurzu v Horce…

…si můžete stáhnout zde http://www.uschovna.cz/zasilka/EMFZLMMT5HKDII7U-FPW V případě problémů (vyčerpání počtu stažení) kontaktuje J. Kubátovou. Ale pokud budou stahovat jen ti, co na kurzu opravdu byli, mělo by to stačit.

read more

Pozvánka na přednášku

Dovolujeme si Vás pozvat na jedinečnou přednášku PhDr. et. Mgr. Jaromíra Radkovského, MBA viz příloha  

read more

Pracovní nabídka: INA Lanškroun, s.r.o.

Vážené studentk, vážení studenti, v příloze naleznate výbornou pracovní nabídku ve firmě INA lanškroun, s.r.o. Volne_pracovni_pozice_INA_Lanskroun_Letak

read more

Konference KAE je i pro studenty!

Jako každý rok tak i letos KAE pořádá mezinárodní konferenci Znalosti pro tržní praxi ve dnech 10. a 11. 9., které se mohou zúčastnit i studenti, a to jak v pozici pasivního posluchače, aktivního prezentujícího nebo autora příspěvku do konferenčního sborníku. Vítané jsou zejména prezentace výsledků výzkumu realizovaného v rámci bakalářských nebo diplomových prací, konference […]

read more

Konzultace J. Kubátové 21.4. – J. Kubátová Office hours, April 21

Moje konzultace 21.4. budou od 12 do 14 h. My office hours on April 21 are 12.00 – 14.00    

read more

Antall József Knowledge Centre – letní škola

Politické a společensko-vědeckého centrum Antalla Józsefa (Antall József Knowledge Centre – AJKC), nevládní organizace se sídlem v Budapešti, organizuje letní program – Antall József Summer School, který je obecně zaměřen na region středovýchodní Evropy, konkrétně na Visegrádskou spolupráci. Již třetí ročník letní školy bude konkrétně věnován vztahu mezi zeměmi Visegrádské čtyřky a západního Balkánu.  Zájemci se […]

read more

Úřední hodiny sekretatiátu

Pozor! Ve dnech 27.- 30. 4. a  13. – 14.5. jsou zrušeny úřední hodiny sekretariátu.  

read more

Finanční toky

Zde prezentace pro studenty předmětu Finanční toky (Ing. Klvač). Prezentace_KAE_2014_2015_LS

read more

Den dobrovolnické pomoci na KAE 15. 5. – jdeme do ZOO!!

KAE FF UP se poprvé v letošním roce pod záštitou vedoucí katedry zapojí do Dne firemního dobrovolnictví (Give and Gain Day), který se koná jednou ročně v mnoha zemích po celém světě a také v ČR je v posledních letech stále více populární. Jeho princip spočívá v tom, že na místo do zaměstnání/školy jdou zaměstnanci/studenti […]

read more

Výuka KAE/UPII

Vážení studenti, z důvodu pracovní zahraniční  cesty se nekoná prezenční výuka předmětu Úvod do práva II. dne  7.dubna 2015. E-learningové materiály k nastudování plánovaného tématu naleznete zde Přednáška soudní moc 2015 JUDr.M.E.Grossová,Ph.D.

read more

Nabídka pracovních míst

Zveřejňujeme nabídku dvou „junior“ pracovních míst pro absolventy a studenty v absolventských ročnících (končící v červnu tohoto roku). Morava Wood Products s.r.o. je úspěšná společnost v dřevozpracujícím průmyslu, dodáváme masivní dubovou podlahu spokojeným klientům po celé Evropě. Detailní popisy pracovních pozic v příloze. 04_2015_Quality_control_assistant 04_2015_Junior_Sales_with_FRENCH

read more

Nabídka praxe

Zde zprostředkováváme nabídku praxe praxe HRT

read more

Všeobecné informace k SZZ na KAE

Vážení studenti, byla přidána poslední záložka zde na blogu KAE s všeobecnými informacemi k SZZ. LSZ

read more

Mistrovství ve Finanční svobodě pro vysokoškoláky

Více informací viz: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_14775.xml

read more

Odevzdávání BP a DP – důležité pokyny

BP a DP můžete odevzdávat v úředních hodinách na sekretariátu KAE. Nejpozdější termín dodání je vyjímečně 24.4. mezi 9.30 – 11.00 na sekretaritátu. BP a DP však musejí být potvrzené ze studijního oddělení s datem 23.4.! Pozor tedy na úřední hodiny studijního oddělení!!! Pro zářijový termín bude možné odevzdávat studijním oddělení potvrzené BP a DP […]

read more