Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Studijní pobyty Erasmus – deadline 15. 2. + nově i Itálie a Polsko

KAE vypisuje výběrové řízení na stipendijní pobyty v rámci programu Erasmus na 2015/16. Své žádosti prosím posílejte nejpozději do 15. února 2015 na email pavla.slavickova@upol.cz.

V žádosti uveďte tyto informace:
jméno, email, studijní obor, název univerzity, semestr (LS, ZS), počet semestrů + CV

KAE má v současné době uzavřené smlouvy s univerzitami ve Francii, Portugalsku, Rumunsku, Bulharsku, Slovensku a nově také Itálii (Neapol) a Polsko (Wroclaw) viz http://www.ff.upol.cz/menu/struktura-ff/katedry/katedra-aplikovane-ekonomie/zahranicni-spoluprace/

Důležité sdělení: studenti se mohou účastnit studijních pobytů opakovaně (v každé úrovni studia max. na dobu 12 měsíců, přičemž do těchto 12 měsíců se započítávají i praktické stáže Erasmus+). Do limitu se započítávají i pobyty absolvované v rámci programu Erasmus v období 2007/08-2013/14. V případě nominace studenta na dva studijní pobyty v rámci stejného akademického roku (jeden pobyt v zimním a druhý v letním semestru) je třeba vzít v úvahu, že ukončení jednoho pobytu a zahájení druhého pobytu se nemůže překrývat.

Více informací na webu zahraničního oddělení FF UP a UP.

Comments are closed.