Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Nabídka stáže v Evropském inovačním a technologickém institutu

Nové nabídky stáží pro studenty v Evropském inovačním a technologickém institutu. Více informací viz: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/nabidka-stazi-v-evropskem-inovacnim-a-technologickem?lang=1&ref=m&source=email

Možnost uznat jako praxi pod kódem KAE/PX2. Podmínky pro uznávání praxe viz web katedry.

Comments are closed.