Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Nově vypsané zážitkové předměty na LS 15!

Milí studenti,

dovolujeme si upozornit, že na letní semestr byly nově vypsány dva zkušenostní (zážitkové) kurzy: KAE/SW Skills at Work a KAE/RVT. Zveme vás so těchto kurzů. Co můžete čekat?

KAE/SW Skills at Work

Jedno italské přísloví říká: „Je důležitější praxe než teorie.“ Přijďte si vyzkoušet, co je na tom pravdy.

Dva bloky intenzivní – hlavně praktické – výuky vás přimějí přemýšlet nad důležitostí Soft Skills at Work for Managers.

Obsahem kurzu jsou především praktická cvičení, simulace a hry zaměřené na rozvoj měkkých dovedností – hlavně komunikace (verbální i neverbální), asertivity, týmového řešení problémů, konfliktů, rozhodovacích procesů nebo vyjednávání tak, abyste je byli schopni používat v praxi.

Kurz je vyučován v českém jazyce a proběhne 6. 3. 2015 a 20. 3. 2015 v odpoledních hodinách aktivizující a dialogickou vyučovací metodou.

Kurz vede absolvent oboru AES-TV Mgr. Jaromír Tomčík

 

KAE/RVT Řízení virtuálních týmů

Kurz vyučovaný on-line formou webinářů v prostředí WizIQ v angličtině. Studenti se mohou připojovat z domova (resp. odkudkoliv) nebo z počítačové učebny na Vodární ulici.

V kurzu se setká skupina studentů z FF UP a z Univerzity Opole (Polsko). V průběhu kurzu budou řešit týmový projekt. Je to mimořádná příležitost získat řadu schopností a dovedností nutných pro atraktivní profesní uplatnění v současném globálním a virtualizovaném prostředí.

Kurz vedou Doc. J. Kubátová, Dr. Klára Seitlová a Dr. Radoslaw Walczak

Comments are closed.