Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Výzkum Teorie attachmentu v souvislosti s preferencí pracovního prostředí​

Attachment plakatMilé studentky a studenti,
dovolujeme se na Vás obrátit s prosbou o zapojení do výzkumu na FF UP. Jedná se o vyplnění dotazníku, který zjišťuje subjektivně vnímanou preferenci pracovního prostředí u studentů Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se statusem studující. Cílem výzkumu je zmapovat preferované pracovním prostředí v souvislosti se stylem vztahové vazby (attachment). Vyplnění Vám zabere přibližně 15 minut. Celý průzkum je zcela anonymní.Odkaz pro vyplnění dotazníku je zde: http://tr.im/pracovniprostredi​..V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za Váš čas a ochotu vyplnit dotazník.

Klára Seitlová a kol.

Comments are closed.