Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Hannyen-FASHION ATELIER: nabídka praxe pro studenty

Hannyen-FASHION ATELIER v Olomouci nabízí praxi pro studenty KAE. V případě zájmu kontaktujte přímo p. Hanu Novákovou, 776 046 176, info@hannyen.cz. Praxi je možné si dodatečně zapsat do Stagu. Za tímto účelem prosím kontaktujte dr. Slavíčkovou. Formuláře k praxi jsou na stránkách katedry.

Náplň praxe:

a) Sběr dat a informací z oblasti médií.
b)  Aplikace poznatků ze sběru dat a informací z oblasti médií do tvorby mediálního plánu.
c)  Definování cílových skupin pro zpracování mediálního plánu a reklamní kampaně.
d)  Spolupráce při výběru vhodných médií, míst, žánrů, formátů, forem obchodního sdělení, časů a frekvence uveřejňování pro umístění reklamy s ohledem na specifika cílové skupiny.
e)  Komunikace s analytickými odděleními jednotlivých médií nebo jejich zástupci (např. mediální agenturou) při získávání aktuálních dat a informací pro zpracování mediálního plánu.
f)  Spolupráce při tvorbě předběžného rozpočtu i konečného rozpočtu a jeho průběžné sledování.
g)  Zapojení do sestavování optimálního mediálního plánu.
h)  Vedení příslušné administrativy spojené s plánováním mediální kampaně.
i)  Sledování vývoje mediálního trhu.

 

Comments are closed.