Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Doporučené okruhy témat závěrečných prací – Závodná

Vážení studenti,

v případě, že zvažujete témata závěrečných prací psaných pod mým vedením, najdete zde možné okruhy:

Strategie CSR ve vybraném podniku
Strategie udržitelného rozvoje ve vybraném podniku
Strategie udržitelnosti pro destinaci cestovního ruchu
Etické podnikání ve vybraném podniku

Vývojové trendy v cestovním ruchu
Potenciál cestovního ruchu ve vybrané destinaci/kraji
Management a strategie vybrané turistické destinace
Wellness pobyty a nové trendy ve zdravotním cestovním ruchu (lázeňské pobyty)
Kongresová turistika
Cestovní ruch v médiích
Gastronomické aktivity a jejich využití pro cestovní ruch v ČR
Udržitelný cestovní ruch – venkovský CR, agroturismus, ekoturismus,…

Všechna témata lze psát také v anglickém jazyce

Děkuji.

LS Závodná

Post Tagged with

Comments are closed.