Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Využijte zahraniční stipendia Free mover, CEEPUS, Fullbright a jiné

Upozorňuji na vypsané termíny pro podávání žádostí o stipendia do zahraničí Free mover (poskytované FF UP pro pobyt na jakékoliv zahraniční instituci zejména mimo Evropu) a CEEPUS (jedná se o stipendijní program pro studijní pobyty ve státech střední a východní Evropy: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, ČR, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Priština-Kosovo, Moldávie).

Freemover: deadline 31. října 2014 – informační schůzka 30. září 2014 ve 14:30 v Aule

CEEPUS: deadline 31. října 2014 pro ZS – informační schůzka 30. září v 15:30 v Aule

Více info viz přiložené letáky.

CEEPUS_2014 Stipendijní studijní pobyty MŠMT Free_mover_2014

A dále o termínech stipendia Fullbright do USA, Group of Eight do Austrálie a DZS na Island, do Lichtenštejnska a Norska. Informace viz

http://www.psup.cz/upload/soubory/ps_up_informuje_9_2014.pdf

 

Comments are closed.