Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Možnost zahraničního studijního pobytu v Číně v AR 2014/15

KAE navázala spolupráci s Beijing Foreign Studies University – International Business School v čínském Pekingu viz http://solbridge.bfsu.edu.cn.

Studenti, kteří mají zájem o stipendijní pobyt na této univerzitě v AR 2014/15, si mohou požádat o stipendium Free mover (viz předchozí sdělení).

Comments are closed.