Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Jednorázová změna termínu výuky KAE/II1

Upozorňuji studenty předmětu Mezinárodní ekonomická integrace 1, že z důvodu krátkodobé nepřítomnosti se výuka dne 25. září ve 13.15 hod. nekoná. Kurz zahájí ve čtvrtek 2. října 2014 dle rozvrhu.

V rámci náhradního samostudia zadávám k prostudování kapitolu „Úvod-historická perspektiva“ z učebnice Kunešová H., Cihelková E. a kol.: SVĚTOVÁ EKONOMIKA – nové jevy a perspektivy, str. 1 – 18.  ISBN 80-7179-455-4, nakladatelství C.H.Beck. Text samostudia pojednává o podstatě, vzniku, diferenciačním procesu a tendencích v současné světové ekonomice a bude předmětem diskuse v semináři.

Jiří Klvač, KAE

 

Comments are closed.