Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Sdělení studentům KAE/EPE

Upozorňuji studenty kteří navštěvovali v LS 2013/14 kurz KAE/EPE a ještě neabsolvovali kolokvium, že mají poslední příležitost ve středu 20. srpna 2014 v 11. hod. v pracovně č. SV 1.60.

Jiří Klvač

Comments are closed.