Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Uznávání předmětů za zahraničí

Věnujte prosím pečlivou pozornost následujícím pokynům: Vracíte-li se ze studia v zahraničí, je možné požádat o uznání předmětů do stagu také pouze mailem, je nutné ale dodržet následující postup:

– mailem pošlete sken FINÁLNÍ verze ToR obsahující informace o VŠECH absolvovaných předmětech včetně uvedení výsledné známky a počtu kreditů!!

– používá-li zahraniční strana neobvyklý způsob klasifikace, doplníte převodovou tabulku

– ve stagu budete mít vyplněny všechny nezbytné údaje, zejména kódy předmětů rozdělených dle kateder (KAE/..) a v Poznámce informaci, zdali chcete předmět uznat jako B, příp. C, nebo nahradit některý z českých A-ček

– v případě nahrazovanání předmětu A uveďte do Poznámky jeho kód; počet kreditů předmětu za zahraničí musí být stejný nebo vyšší než českého A

– nelze nahrazovat české předměty B a C pomocí předmětů přivezených ze zahraničí

– uznávání předmětů nereflektuje rozdělení do modulů, toto je nutné případně řešit na SO

Osobní konzultace pro problematické případy: středa 20. 8. 12:30-14:00.

Děkuji. P. Slavíčková

Comments are closed.