Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Pasivní účast na konferenci – Znalosti pro tržní praxi 2014

Ráda bych upozornila všechny studenty, že je zde opět možnost v rámci předmětu KAE/ZTPB se jako pasivní posluchači zúčastnit konference pořádané KAE Znalosti pro tržní praxi, která se uskuteční 11.-12. září 2014. Předmět je možné si nyní zapsat pro AR 2014-2015, kredity budou studentovi uznány hned po ukončení konference.

Více informací viz: Pokyny_Znalosti_2014

Vzhledem k postupnému ukončování projektů OPVK realizovaných na KAE a FF dojde k významného omezení nabídky předmětů typu B a C. Doporučuji proto studentům tuto skutečnost zohlednit.

P. Slavíčková

Comments are closed.