Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Rozvrh – navyšování kapacit aj.

Vážené studentky, vážení studenti, v případě nesrovnalostech v rozvrhu, požadavků na navyšování kapacit aj. se obracejte přímo na mě (pavlina.kleiberova@upol.cz). Nemá smysl psát jednotlivým vyučujícím, protože ti kapacity kurzů navyšovat  nemohou! PK

read more

Pasivní účast na konferenci – Znalosti pro tržní praxi 2014

Ráda bych upozornila všechny studenty, že je zde opět možnost v rámci předmětu KAE/ZTPB se jako pasivní posluchači zúčastnit konference pořádané KAE Znalosti pro tržní praxi, která se uskuteční 11.-12. září 2014. Předmět je možné si nyní zapsat pro AR 2014-2015, kredity budou studentovi uznány hned po ukončení konference. Více informací viz: Pokyny_Znalosti_2014 Vzhledem k […]

read more

Uznávání předmětů za zahraničí

Věnujte prosím pečlivou pozornost následujícím pokynům: Vracíte-li se ze studia v zahraničí, je možné požádat o uznání předmětů do stagu také pouze mailem, je nutné ale dodržet následující postup: – mailem pošlete sken FINÁLNÍ verze ToR obsahující informace o VŠECH absolvovaných předmětech včetně uvedení výsledné známky a počtu kreditů!! – používá-li zahraniční strana neobvyklý způsob […]

read more

Bringing Europeans Together Association España – nabídko spolupráce

Bringing Europeans Together Association España -is currently organising the third edition of our simulation called Model European Union which will take place in the city of Granada, Spain, next October (1st-5th). This simulation represents the way the EU ordinary legislative procedure works and it is an extraordinary opportunity to experience how the European Union functions […]

read more