Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Nabídka stáže ve firmě ProBull, s.r.o. – vhodné pro studenty nadcházejících absolventských ročníků

ProBull s.r.o., Olomouc

pořádá stáž „Specialista marketingu

v rámci projektu „Stáže pro mladé 2“,

reg. č.: CZ.1.04/2.1.00/C8.00001

Požadavky:

některý z uvedených studijních oborů – Ekonomika a podnikání, Management, Obchod

 

Orientační náplň práce:

a)      Příprava podkladů pro zpracování marketingového plánu a marketingové strategie.

b)      Získávání informací o potenciálu trhu, konkurenci, požadavcích zákazníků a produktech / službách.

c)      Analýza vnějších a vnitřních činitelů.

d)      Analýza příležitostí prezentace a propagace organizace a jejich produktů / služeb na trhu.

e)      Příprava marketingových nebo PR podkladů (např. letáky, inzerce, bannery, články, tiskové zprávy apod.)

f)       Zpracování a aktualizace dokumentů korporátní identity (např. vizitky, loga, prezentace, nabídky apod.)

g)      Realizace marketingových akcí a propagačních aktivit.

h)      Reporting marketingových aktivit pro vedení společnosti.

i)       Vedení příslušné dokumentace.

 

Nabízíme:

–        Získání certifikátu od MPSV a praxe v oboru.

–        Získání zajímavých pracovních zkušeností a rozvoj vlastního potenciálu.

–        odměna 60,- Kč/h

 

Délka stáže: 300 hodin                                        Kontakt:

Příjem přihlášek do 15.6.2014                           info@probull.cz

Začátek stáže 1. 8. 2014                                      777 692 236

Comments are closed.