Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Přihlašování na státnice

Upozorňuji studenty, že na KAE není potřeba podávat pro přihlášení ke státnicím papírovou přihlášku! Závazné je přihlášení do stagu na daný termín!

Comments are closed.