Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Pokyny pro odevzdávání závěrečných prací – opakované upozornění

Opakovaně zdůrazňujeme pokyny pro odevzdávání závěrečných diplomových prací a splnění kurzů s nimi spojenými (tedy diplomové semináře aj.):

– prostudujte si pečlivě náležitosti dipl. práce: http://www.ff.upol.cz/menu/struktura-ff/katedry/katedra-aplikovane-ekonomie/studium-a-vyuka/pravidla-pro-zp/

– ve STAGu si zkontrolujte, že máte zapsány a uznány semináře spojené s vypracováním DP (pokud ne, kontaktujte v této věci vedoucího práce s žádostí o zapsání a seznamem předmětů – tedy konkrétní zkratkou daného předmětu!!!)

– diplomové práce musí být  do 24.4. do 14.00 potvrzeny razítkem ze studijního oddělení!

– v každém vyhotovení diplomové práce musí být vloženo zadání práce podepsané vedoucím práce!

– studijním oddělením potvrzené diplomové práce ve dvou vyhotoveních lze odevzdávat na sekretariátu KAE v obvyklých úředních hodinách plus 24.4. do 14.30.

– nejzazší termín pro odevzdání potvrtzené dipl. práce na sekretariát KAE je v pátek 25.4. mezi 10.00 – 12.00!

 

Comments are closed.