Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Nabídka spolupráce při organizaci konference pro studenty

Prosím studenty, kteří mají zájem na spolupráci při organizace konference Znalosti pro tržní praxi, která se koná na KAE ve dnech 11. a 12. září, aby se přihlásili nejpozději do 30. dubna na mail pavla.slavickova@upol.cz. Jedná se o práce spojené se zajištěním administrativního chodu konference a pomoci zahraničním hostům. Práce bude hrazena formou stipendia. Student si zároveň může zapsat předmět KAE/ZTPA (v akad. roce 14/15), příp. KAE/PX1.

Comments are closed.