Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Pokyny pro diplomanty J. Kubátové

Milí diplomati,

pokud hodláte odevzdávat své bakalářské či magisterské práce psané pod mým vedením k blížícímu se termínu obhajob, vezměte, prosím, na vědomí:

1. Že existuje doporučený harmonogram práce z 23. 10. 2013, kde je mj. uvedeno, co bude následovat, když se rozhodnete harmonogramem neřídit.

2. Pokud mi posíláte vaše práce ke konzultacím, není již možné, abych je četla celé. Takže vždy napište, na kterou konkrétní část práce se mám zaměřit, a jaké vyjádření ode mne potřebujete.

3. Pokud jsem se již k některé části vaší práce vyjádřila, předpokládám, že připomínky zapracujete, neposílejte mi tedy texty ke kontrole znovu.

4. Na konzultace přicházejte se zcela konkrétními odbornými dotazy (nikoliv „Může to tak být?“).

5. Počítejte s tím, že na konzultaci vám nemohu věnovat více než cca 7 minut času, abych se stihla věnovat všem, kteří se rozhodli nedodržet mnou doporučený harmonogram.

6. Dodržujte termín zasílání textů 3 pracovní dny (3 x 24 hodin pracovních dnů) před konzultací.

JK

Comments are closed.