Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

OBHAJOBY – Týká se úplně všech diplomantů KAE!!!

Prosím studenty, kteří mají v úmyslu obhajovat své bakalářské/diplomové práce v termínu květen/červen 2014, aby mi tuto skutečnost sdělili do 27.3.2013 s uvedením:

jméno, příjmení, vedoucí práce (tedy kterýkoliv vedoucí práce z KAE, nejen pan ing. Puchinger), a to na:  zp.kae@seznam.cz

S díky

Z.Puchinger

 

Post Tagged with

Comments are closed.