Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

KAE/CPP5 program

Aktuální program kurzu KAE/CPP5

20.3. Ing. R. Pik: Úvěrová politika v podmínkách České spořitelny (praktické příklady podmínek

pro poskytování půjček, jejich zajišťování, návratnosti, příp. vymáhání)- obchodní centrum ČS)

27.3. 11:30, uč. 1.62. Mgr. J. Vítámvásová: Incomingová vzdělávací turistika

3.4. N. Votočková: Profesere dabéra

17.4. Ing. P. Prudký: Postavení finančních úřadů v rozpočtové a daňové soustavě ČR – ředitel
finančního úřadu pro Olomoucký kraj

Comments are closed.