Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Výsledky státnic a obhajob

Vážené studentky, vážení studenti, množí se dotazy ohledně zápisu výsledků státnicových zkoušek. Předměty KAE/SZE,a KAE/MADP, KAE/BCDP slouží POUZE k zapsání na termín. Výsledky se zapisují k jednotlivým dílčím zkouškám, proto je normální, že u daných předmětů není uvedena známka. Výsledek obhajoby student ve STAGu neuvidí. Jediná možnost je podívat se přes Portál – Prohlížení – Kvalifikační páce – kde lze nalézt, zda kvalifikační práce byla úspěšně obhájena nebo ne.

Comments are closed.