Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Stipendium Erasmus+

Prosím všechny studenty, kteří mají zájem vyjet na KAE v rámci studijního stipendia Erasmus v AR 2014/15, aby nejpozději do 20. února 2014 poslali svoji žádost obsahující tyto údaje: cílová univerzita, semestr (ZS/LS), studijní obor, emailová adresa, a to spolu se strukturovaným životopisem na email pavla.slavickova@upol.cz.

Seznam univerzit zde: http://www.ff.upol.cz/menu/struktura-ff/katedry/katedra-aplikovane-ekonomie/zahranicni-spoluprace/

Novinka v rámci programu Erasmus+ od 2014: Studenti se mohou účastnit jak studijních pobytů, tak pracovních stáží opakovaně. Podmínkou je, že student v každé úrovni svého studia (studijním cyklu) nesmí strávit na Erasmu více než 12 měsíců, přičemž do těchto 12 měsíců se započítávají studijní pobyty a pracovní stáže dohromady. Do tohoto limitu se započítávají i pobyty absolvované v rámci programu Erasmus v období 2007/08-2013/14, ovšem pouze ty, absolvované v aktuálním studijním cyklu.

 

 

Comments are closed.