Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Přítomnost, konzultace a pracovní cesty J. Kubátové v termínu od 25. 1. do konce LS 2014

Vážení studenti,

v uvedeném období jsem/nejsem k dispozici takto:

25. 1. 2014 – 16. 2. 2014: Pracovní cesta

Nejsem k dispozici ani elektronicky. Případné e-maily mi, prosím, zasílejte až po návratu (platí i pro diplomanty).

V doložitelně neodkladných záležitostech mě zastupuje pan doc. Richard Pospíšil. Doložitelně neodkladná záležitost je taková, která prokazatelně nemohla být řešena před 21. 1. 2014 a rozhodnutí nesnese odkladu na termín po 16. 2. 2014.

Pro mé diplomanty samozřejmě průběžně platí doporučený harmonogram prací z 23. 10. 2013 http://www.kae.cz/2013/10/doporuceny-harmonogram-prace-pro-diplomanty-j-kubatove/

První konzultace k zaslaným textům prací mohu poskytnout až 25. 2. 2014 (před 18. 2. nebudu mít potřebné tři pracovní dny k prostudování textů).

První konzultace v LS 14: úterý 18. 2. od 11 do 13 hodin (mimořádný čas konzultací!)

Pravidelné konzultace v LS 14 od 25. 2.: úterý 14.30 – 16.30

Další plánovaná pracovní cesta: 10. 3. – 13. 3. 2014 V tomto týdnu se konzultace nekonají.

Případné aktualizace tohoto sdělení budou zveřejněny na kae.cz

Aktualizace:

Konzultace 8. 4. 2014: zrušeny (porada s děkanem FF)

Konzultace 9. 4. 2014, 9 – 11 hod, náhrada za 8. 4. (práce ke konzultaci nutno zsalat do 4. 4., 20.00)

Konzultace 15. 4. 2014: změna času na 16.30 – 18 hod

JK

Post Tagged with

Comments are closed.