Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Odevzdávání diplomových prací

Do 28.11. 2013 je nutné nechat si na studijním oddělením potvrdit odevzdání DP (razítko, vložení do stagu).

Již potvrzené, orazítkované DP můžete odevzdávat v úředních hodinách na sekretariát KAE na Tř. Svobody 26. Nejzažší možný termín fyzického odevzdání práce je v pondělí 2.12. v úředních hodinách sekretariátu.

Comments are closed.