Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Nabídka pro studenty – spolupráce na grantu – média

Výzkum televizního zpravodajství v ČR

Nabízím studentům možnost zapojení se do projektu s délkou řešení od března 2014 do února 2015.

Projekt se bude zaměřovat na výzkum televizního zpravodajství s cílem určit, které zpravodajské informace ovlivňují diváky v České republice. Projekt nabízí unikátní možnost podílet se na výzkumu, jehož ambicí je publikace v zahraničních žurnálech. Tato oblast je totiž v současné době podceňována.

Žádoucí je zapojení studentů magisterských studijních oborů – současných 4. a 5. ročníků (případně také doktorandů) a to ze všech fakult UP. Projekt bude podáván pod Interní grantovou agenturou FF UP v lednu 2014. Za účast na projektu náleží studentům odměna (stipendium). Předpokládá se rozsah práce ve výši cca 7 hodin týdně (100-150 Kč na hodinu). Hledám 3-4 studenty.

Prosím všechny zájemce, aby se hlásili na e-mailu: jan.zavodny@upol.cz

S přáním pěkného dne

Jan Závodný Pospíšil

Post Tagged with

Comments are closed.