Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Nabídka pro studenty – spolupráce na grantu – cestovní ruch

Vážení studenti,
nabízím Vám možnost zapojení se do projektu s délkou řešení od března 2014 do února 2015. Tento projekt se bude týkat udržitelného cestovního ruchu a jeho hlavním výstupem se předpokládá odborná publikace. Žádoucí je zapojení studentů magisterských studijních oborů – současných 4. a 5. ročníků (případně také doktorandů) a to ze všech fakult UP. V úvahu připadají také případní současní třeťáci (s nástupem od půlky projektu, tedy po prázdninách).

Projekt bude podáván pod Interní grantovou agenturou FF UP v lednu 2014. Místa pro spoluřešitele jsou však omezená. Za účast na projektu náleží studentům odměna (stipendium). Předpokládá se rozsah práce ve výši cca 15 hodin měsíčně (100-150 Kč na hodinu).

Prosím všechny zájemce, aby se hlásili na e-mailu: lucie.zavodna@upol.cz

Lucie S. Závodná

Post Tagged with

Comments are closed.