Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Další možnosti zajímavých školení

Následující kurzy jsou určeny všem studentům a akademickým pracovníkům UP a jejich kapacita je omezena. Pokud máte o kurz zájem, přihlašte se formou e-mailu na „maierovaeva@seznam.cz„. Kurzy jsou zdarma. Více informací: Lektorské dovednosti, 5. 12. 2013 http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-katedry/psychologie/MBA/Seminare_mba/Pozvanka_lektorske_dovednosti.pdf Statistika, 6. 12. 2013 http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-katedry/psychologie/MBA/Seminare_mba/Pozvanka_kurz_statistika.pdf Time management, 8. 1. 2014 http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-katedry/psychologie/MBA/Seminare_mba/Pozvanka_time_management.pdf Nebo na www.ekonompsych.upol.cz Těšíme se na Vaši účast! Za celý […]

read more

Výuka dr. Grossové

V úterý 3.12. se nekoná výuka dr. Grossove KAE/UP1 a KAE/PRP. Výuka je nahrazena přednáškami v elektronické podobě, viz. příloha. FF KAE Úvod do práva I. přednáška EU 2013 FF KAE-Právo pro praxi přednáška daň.tr.činy

read more

Konzultace K. Seitlová

Milé studentky a studenti, konzultace ze dne 19.12.2013 jsou přesunuty na 12.12.2013 (tedy 19.12 jsou z důvodu účasti na školení zrušeny). KS

read more

Teplotní diskomfort na Třídě Svobody

Milí studenti, KAE opakovaně informovala odpovědné pracovníky fakulty o nízké teplotě v prostorách Tř. Svobody. Bohužel zatím bez efektu… V našem úsílí neustaneme! JK

read more

Výsledky – KAE/UP1

Ve STAGu visí výsledky zápočtu kurzu dr. Grossové KAE/UP1.

read more

Výsledky KAE/MK1

Ve STAGu visí výsledky zápočtu kurzu dr. Baránka KAE/MK1.

read more

Rozhovory s manažery: Tentokrát Richard Szabó – podnikatel, kreativec, PR a marketing specialista

Zveme Vás na další rozhovory s manažery, tentokrát k nám zavítá Richard Szabó – podnikatel, kreativec, PR a marketing specialista Úterý 3. 12. 2013, 9.45 hodin, uč. č. 216, Vodární 6 (Katedra psychologie) Diskutovat budeme mimo jiné o následujících tématech:  Možnosti a meze reklamy a marketingu. Specifika reklamy ve virtuálním prostředí. Sociální sítě a jejich […]

read more

KAE/UP1 – výsledky zápočtu

Studenti, kteří NESPLNILI podmínky pro klasifikaci předmětu Úvod do práva I. naleznou hodnocení ve STAGu nesplnili:   l. náhradní a  opravný termín se bude konat dne 7.ledna 2014 od 9.00 v učebně 1.62 na Tř. Svobody. Výsledky budou v nejbližší době zapsány do STAGu. Zápočty do indexu budou udělovány v době 1. přednášky letního semestru, […]

read more

Zrušení konzultací J. Kubátové 2.12.

Z důvodu pracovní cesty se nekonají mé konzultace v pondělí 2.12.2013. Náhradní konzultace je ve čtvrtek 5.12. od 10.15 do 11.00. JK

read more

Výsledky zápočtu KAE/PRP

 Všichni studenti splnili podmínky pro klasifikaci  a obdrží  zápočet. Zápočty  budou udělovány v měsíci lednu, termín bude sdělen. JUDr.Marie Emilie Grossová,Ph.D.

read more

Vystřelíme tvůj podnikatelský záměr!

Jsi student Univerzity Palackého v Olomouci a máš v hlavě zajímavý podnikatelský záměr? Tak se přihlas do 2.12.2013 k nám a my ti ho pomůžeme zrealizovat. Nejlepší nápad získá konzultační podporu, užitečné kontakty a pronájem kanceláře na celý rok zdarma! Více informací najdeš na http://www.vtpup.cz/sluzby/up-business-catapult.html

read more

Odevzdávání diplomových prací

Do 28.11. 2013 je nutné nechat si na studijním oddělením potvrdit odevzdání DP (razítko, vložení do stagu). Již potvrzené, orazítkované DP můžete odevzdávat v úředních hodinách na sekretariát KAE na Tř. Svobody 26. Nejzažší možný termín fyzického odevzdání práce je v pondělí 2.12. v úředních hodinách sekretariátu.

read more

Pozvánka na workshop – AIESEC

Pozvánka na dva workshopy pořádané organizací AIESEC ve středu 27. 11.2013 od 18:00 v budově Přírodovědecké fakulty v Olomouci. Studenti si budou moci vyzkoušet pracovní pohovor nanečisto, nechat si zkontrolovat životopis nebo vytvořit zcela zdarma kreativní video životopis. Workshopy budou vedeny lidmi s bohatými zkušenostmi z praxe. Více info spolu s registračním linkem: olomouc.aiesec.cz/akce/workshopy/  

read more

Beseda o problematice finanční krize a rozvojové spolupráce

NNO ARPOK pořádá v úterý 19. 11. besedu o problematice finanční krize a rozvojové spolupráce. Letáček v příloze a více informací na http://www.arpok.cz/index.php/cs-CZ/

read more

Přednáška Mgr. Pelcové byla zrušena

Zítřejší přednáška přednáška Mgr. Pelcové (HR partner, Škoda auto) byla pro nemoc zrušena.

read more

Simulace modelu OSN – pátý ročník

Ve dnech 13. – 17. března 2014 pořádá asociace Giovani nel Mondo již pátý Římský model OSN pro studenty vysokých škol. Jde o největší model OSN určený pro vysokoškolské studenty v Evropě a rovněž o největší model OSN realizovaný v Itálii. Zájemci z řad studentů  se mohou hlásit do 8. prosince 2013 na www.romemun.org. Bližší informace o akci naleznete tady RomeMUN-2014-Press-Statement-ENG

read more

KAE/DW3

V příloze naleznete rámcový harmonogram diskuzního workshopu 3 spolu se šablonou pro prezentaci. P. Slavíčková Sablona_prezentace_2 Rozpis

read more

Studentská vědecká konference 28. 11.

Vážení kolegové, milí studenti, ráda bych vás pozvala na studentskou vědeckou konferenci, kterou pořádá KAE spolu s KAS FF UP. Konference bude probíhat ve čtvrtek 28.11. na Tr. Svobody, uč. 1.62. od 8:30 do 12:30, všichni budete srdečně vítáni. Program viz příloha. P. Slavíčková

read more

Přednáška prof. Arenda Jana Waarlo

Vážení studenti, zveme vás na výjimečnou přednášku v anglickém jazyce, ve které se bude známý holandsky humanista, výzkumník a učitel prof. Arend Jan Waarlo zabývat tématem profesionality v (a částečně i mimo) akademickém prostředí. Cílem přednášky je prohloubit profesionální sebepoznání a upozornit na možnosti a odpovědnost, kterou každý z nás má. Prosíme o šíření této informace. Registrace není nutná, […]

read more

Další zajímavá přednáška – Mgr. Romana Pelcová – HR partner, Škoda auto, Mladá Boleslav

Rozhovory s manažery Mgr. Romana Pelcová – HR partner, Škoda auto, Mladá Boleslav Úterý 19. 11. 2013, 9.45 hodin, uč. č. 216, Vodární 6 (Katedra psychologie) Diskutovat budeme mimo jiné o následujících tématech: 1. Jaké je postavení HR oddělní a psychologů ve společnosti Škoda auto? 2. Co obnáší práce psychologa v HR oddělení velké firmy? […]

read more