Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Sdělení k zápisu na závěrečné práce na KAE

Vážení studenti,

připomínám, že organizace SZZk na KAE, jejichž součástí jsou i závěrečné práce, je mimo jiné upravena zde: http://www.ff.upol.cz/menu/struktura-ff/katedry/katedra-aplikovane-ekonomie/studium-a-vyuka/pokyny-vedouci-katedry/

Možnost sjednat si vlastní téma a vedoucího práce je přesně upravena tamtéž, a neexistuje jiný způsob, jak postupovat (posílání e-malů apod. je vyloučeno).

V této chvíli je z kapacitních důvodů zastaveno přijímání návrhů témat MDP pro obor OFHP. Dvě zbylá volná místa budou studentům k dispozici po otevření zápisu.

Zápis na závěrečné práce bude otevřen koncem října – srov. dokument výše, a studenti budou výrazně informováni prostřednictvím kae.cz.

J. Kubátová

 

Comments are closed.