Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Pokyn vedoucí KAE k rektorskému volnu 9. 10. 2013 od 12.30 do 15.30

KAE respektuje udělení rektorského volna k prezentaci kandidátů na rektora dne 9. 10. 2013 od 12.30 do 15.30.

S ohledem na kontinuitu výuky na KAE stanovuji následující pravidla pro čerpání uděleného volna:

 

Vyučující, jejichž výuka probíhá v době uděleného volna, a budou přítomni na prezentaci kandidátů na rektora, informují studenty o zrušení výuky a zadají jim náhradní samostudium. Informaci zveřejní prostřednictvím kae.cz.

 

Vyučující, kteří se nebudou účastnit prezentací kandidátů na rektora, realizují výuku v obvyklých termínech. Z výuky však omluví studenty, kteří se zúčastní prezentací kandidátů na rektora.

J. Kubátová

Comments are closed.