Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Možné okruhy BP a DP pro vyučující na KAE

Vážení studenti,

Níže najdete seznam okruhů pro psaní BP a DP u některých vyučujících na KAE. Tyto okruhy jsou pouze doporučující. Vždy lze domluvit individuální téma dle vědeckého a pedagogického zaměření vedoucího práce. Ostatní vyučující nabízejí témata stejného charakteru jako v minulých letech.

Doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.

Fiskální politika
– Analýza aktuálního stavu veřejných financí v České republice a možné směry jeho řešení
– Analýza současného (budoucího) vývoje státního rozpočtu České republiky a jeho možná konsolidace
– Analýza rozpočtu územních samosprávných celku v České republice a jejich vývoj
– Analýza hospodařeni rozpočtu vybrneho územního samosprávného celku (obce nebo kraje)
– Státní fondy České republiky, ekonomické a právní postaveni a analýza jejich činnosti
– Komparace stavu veřejných financí v České republice a v zemi (zemích) EU (ve světě)
– Hlavní teze a směřování reformy veřejných financí v České republice
– vlastní téma studenta z oblasti fiskální politiky

Měnová politika
– Ekonomické a právní pojetí nezávislosti centrální banky (České národní banky)
– Měnově politická činnost centrální banky (České národní banky) v době hospodářské a finanční krize
– Analýza uplatňovaní hlavních měnově politických nástrojů České národní banky
– Analýza plněni Maastrichtských konvergenčních kriterii v České republice
– Komparace činností centrálních bank v současné době (CNB, ECB, Fed apod.)
– vlastní téma studenta z oblasti měnové politiky

 

PhDr. Jiří Řezník, Ph.D.

Analýza hospodářské části programů a relevantních politických stran: problémy realizace
Význam sociologických výzkumů české společnosti prováděných CVVM z pohledu ekonomického vývoje ČR
Komparativní analýza tří českých překladů Samuelsonovy Ekonomie
Uplatnění žen v českém a světovém byznysu
Vědeckovýzkumná politika v České republice
Příchod zahraničního investora do vámi vybraného regionu: příležitost nebo hrozba?
Analýza vývoje nemocnosti ve vybraných regionech ČR.
Trh s byty ve dvou vámi zvolených regionech
Proměny ekonomické aktivity žen ve dvou vámi zvolených regionech po r. 1989
Analýza vývoje nezaměstnanosti ve vámi zvolených regionech
Problém chudoby ve vámi vybraných regionech
Euroregiony v ČR: současný stav a tendence vývoje
Vývoj hospodaření významných akciových společností (Lesy, ČEZ)
Život a dílo významného českého (světového) národohospodáře
Fair Trade
Export firem z vámi vybraného regionu (např. Olomoucký kraj) do vámi vybraného státu (Francie, Rusko)
Vývoj hospodaření vámi dvou vybraných obcí, měst či krajů
Mezinárodní společnosti a jejich vliv na vámi vybraný region
Podoby protekcionismu v současném mezinárodním obchodu
Vybrané problémy zahraničního obchodu České republiky
Vývoj liberalizace mezinárodního obchodu po druhé světové válce
Vývoj státní podpory exportu ČR po vstupu do Evropské Unie.
Podnikatelské prostředí v Rusku
Hospodářská politika Margaret Thatcherové

 

Ing. Lucie S. Závodná, Ph.D.

Vývojové trendy v cestovním ruchu
Potenciál cestovního ruchu ve vybrané destinaci/kraji
Management a strategie turistické destinace
Wellness pobyty a nové trendy ve zdravotním cestovním ruchu
Kongresová turistika
Cestovní ruch v médiích
Gastronomické aktivity a jejich využití pro cestovní ruch v ČR
Luxusní turistika na trhu cestovního ruchu ČR
Udržitelný cestovní ruch – venkovský CR, agroturismus, ekoturismus,…
Vlastní téma studenta z oblasti podnikové ekonomiky, cestovního ruchu, udržitelného podnikání
Všechna témata lze psát také v anglickém jazyce

 

NOVĚ!

PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. (jan.zavodny@upol.cz)

Zákazník a vnímání reklamního sdělení
Iracionalita ve spotřebitelském chování
Média a jejich vliv na společnost
Vlastní téma studenta z oblasti marketingu, marketingových komunikací, spotřebitelského chování a médií
Všechna témata lze psát také v anglickém jazyce

 

 

 

Post Tagged with

Comments are closed.