Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

KAE/DW3

Prosím studenty, kteří se zúčastní workshopu v Rožnově a dosud si nenahlásili téma, aby tak udělali. P. Slavíčková

Seznam volných okruhů zde:

  1. Současný stav veřejných rozpočtů v České republice – výše, příjmy, výdaje, deficit, vývoj apod.
  2. Reforma veřejných financí, hlavní teze, reforma mandatorních výdajů a ostatních výdajových položek.
  3. Stav veřejných financí a rozpočtů v EU a ve světě, komparace s Českou republikou.
  4. Hlavní teze a nástin školské osvěty v oblasti soukromých financí, soukromých rozpočtů, dluhů apod. – pro základní a střední školy

Comments are closed.