Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Informace pro studenty v zahraničí: schvalování LA a Changes

Upozorňuji znovu všechny studenty, kteří žádají o schválení změn na LA, že musí k LA a Changes dodat také dohodu o nahrazení předmětů, bez které jim uvedené formuláře nebudou podepsány. Do dohody studenty označí, jaké předměty bude chtít uznat na KAE (vytvoří předmětu zkratku začínající KAE/..), a dále uvede zdali daný předmět požaduje jako náhradu za předmět A (přepíše se ve shodném počtu kreditů) nebo mu má být uznán (v původním znění) jako předmět kategorie B nebo C. Nahrazují se POUZE předměty typu A, nelze nahradit předmět skupiny B a C ze studijního plánu UP. Totéž je nutné si zajistit také na ostatních katedrách, kde chce student kredity registrovat (např. na romanistice apod.) P. Slavíčková

Comments are closed.