Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Úprava výuky KAE/PO a KAE/II1 při zahájení ZS

Sděluji studentům, že z důvodu skluzu stavebních prací v budově na tř. Svobody č.26 bude výuka výše uvedených předmětů v začátku semestru organizována následovně:

1. studenti KAE/PO:  výuka bude zahájena ve středu 9. října 2013 dle rozvrhu. Studenti se v samostudiu seznámí s úvodními tématy kurzu – „Charakteristika podnikání a jeho základní znaky a principy“  a  „Podnik jako systém a živý organismus“.

Literatura: Veber, – Srpová,: Podnikání malé a střední firmy

Zlámal J.: Řízení podnikového hospodářství, Olomouc 2001, ISBN 80-244-0307-2  ( kap.2 a kap. 3.1 a 3.2)

Zelený M.:  Všechno bude jinak, Bratislava 2011, ISBN 978-80-89231-83-6  (kap.10)

 

2. studenti KAE/II1 – Mezinárodní ekonomická integrace: výuka bude zahájena ve čtvrtek 3.října 2013 dle rozvrhu. Studenti se v samostudiu seznámí s úvodem do kurzu, nazvaným „Historická perspektiva“.

Literatura: Kunešová, – Cihelková: Světová ekonomika, ISBN 80-7179-455-4

 

Na ověření získaných informací a na další tvořivou spolupráci s Vámi se těší

Jiří Klvač

 

Comments are closed.