Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Kapacity povinných předmětů – informace hlavně pro 1. ročník AES

Po zjištění, kolik se zapsalo do prvního ročníku AES studentů, budeme v příštích dnech navyšovat kapacity povinných předmětů. Studenti mají právo absolvovat povinné předměty v doporučených ročnících a semestrech. Kapacity B a C předmětů se nenavyšují. Pokud jsou již plné, vyčkejte na zápis v dalších akademických letech.

Případné technické problémy se zápisy hlaste na adresu zdenek.puchinger@upol.cz, problémy s kapacitami povinných (opravdu jen povinných!)  předmětů hlaste na adresu pavlina.kleiberova@upol.cz – platí pro všechny ročníky (prváci AES teď ale laskavě pár dní vyčkají, kapacity jim navýšíme).

S požadavky na navýšení kapacity neoslovujte vyučující – nemohou do nastavení STAGu zasahovat!

Jaroslava Kubátová

vedoucí KAE

Comments are closed.