Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

KAE/SVC Obhajoby nanečisto

Chcete si vyzkoušet obhajobu bakalářské nebo diplomové práce nanečisto a ještě za to získat kredity? Máte jedinečnou příležitost v ZS, a to v rámci tzv. studentské vědecké činnosti.  Zapište si KAE/SVC (5 kreditů) a následujte pokyny ve Stagu – nejedná se o pravidelnou „rozvrhovou“ výuku, ale o časově flexibilní práci. Je možné použít část již obhájené práce nebo naopak např. jednu kapitolu nebo úsek výzkumu z práce teprve rozpracované. Vyzkoušíte si, jaké je to mluvit před publikem, posuzování bude ale ne ze strany vyučujících, ale mezi studenty navzájem. 3 nejlepší příspěvky získají navíc finanční odměnu. Písemné verze budou opublikovány ve sborníku, získáte tedy i publikační činnost. V případě dotazů můžete kontaktovat dr. Slavíčkovou na pavla.slavickova@upol.cz.

Comments are closed.