Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

KAE/CPP4 program cyklu přednášek ing. Klvače

3. 10. Ing. Aleš Michl: Příčiny poklesu konkurenceschopnosti ČR a podmínky její obnovy

17. 10. Doc. Ilona Švihlíková: Příčiny světové hospodářské krize, specifika české deprese 2009-2013 a východiska ke stabilizaci ekonomiky

31. 10. Prof. Martin Potůček: Reforma daňového systému

14. 11. Petr Zahradník: Východiska řešení globalizačních krizových problémů EU/EMU v oblasti fiskální, strukturální a finanční

28. 11. Miroslav Paclík: Význam průmyslového vlastnictví a průmyslově právních informací

12. 12. Bude upřesněno

Comments are closed.