Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Zápis praxe (KAE/PX1, PX2 a PZ) ve Stagu

Prosím všechny studenty, kteří tak ještě neudělali, kteří si zapsali nebo zapíší pro AR 13/14 některou z praxí, aby si nastudovali pokyny na http://www.ff.upol.cz/menu/struktura-ff/katedry/katedra-aplikovane-ekonomie/praxe/ a zaslali mi formulář před zahájením praxe.

Jen přípomínám, že v rámci projektu OPVK jsme schopni studentům, kteří si nenajdou pracoviště pro praxi sami, v této věci pomoci. Kontaktujte opět mě nebo přímo Kristýnu Potůčkovou (kristyna.potuckova01@gmail.com). I v takovém případě je ale nutné postupovat dále dle pokynů na webu KAE.

P. Slavíčková (pavla.slavickova@upol.cz)

Comments are closed.