Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Studentská vědecká konference KAE/SVC v ZS 13/14

Na podporu studentské vědecké činnosti se KAE se v AR 13/14 rozhodla uspořádat studentskou konferenci, na které mohou studenti prezentovat výstupy svých bakalářských a magisterských prací, včetně dílčích. Konference je řešena jako soutěž, v níž 3 nejlepší získají finanční odměnu formou stipendia. Hodnocení bude mít formu vzájemné evaluace. Všichni účastníci získají 5 kreditů.

Požadavky a časový harmonogram:
1. napsat a odeslat anotaci svého referátu v rozsahu min 200 slov do 11. 10. 2013 na adresu pavla.slavickova@upol.cz, predmet KAE/SVC
2. napsat a odeslat písemnou verzi referátu splňující podmínky pro psaní odborných textů (zejména citační aparát) v rozsahu 8-20 normostran do 8. 11. 2013
3. přednést referát na konferenci, která se uskuteční ve čtvrtek 28. 11. 2013 (všichni účastníci budou omluveni z pravidelné výuky)

Všechny odevzdané příspěvky budou publikovány ve společném sborníku – student získá publikační výstup.

Comments are closed.