Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Last minute: Stipendium na Tianjin Normal University – září 2013!

Výborná příležitost pro studenty KAE, zejména oboru AES-ČiF! Last minute: Stipendium na Tianjin Normal University – září 2013! V rámci programu „Special scholarships for Central and Eastern Europe Credit Students” nabízí Tianjin Normal University studentům KAE FF UP plné stipendium zahrnující: zdarma ubytování, školné a pojištění, měsíční příspěvek 1400CNY plus jednorázový příspěvek „resettlement fee”. Student si sám hradí […]

read more

Studentská vědecká konference KAE/SVC v ZS 13/14

Na podporu studentské vědecké činnosti se KAE se v AR 13/14 rozhodla uspořádat studentskou konferenci, na které mohou studenti prezentovat výstupy svých bakalářských a magisterských prací, včetně dílčích. Konference je řešena jako soutěž, v níž 3 nejlepší získají finanční odměnu formou stipendia. Hodnocení bude mít formu vzájemné evaluace. Všichni účastníci získají 5 kreditů. Požadavky a […]

read more

Pasivní účast na konferenci (KAE/ZTPA)

Upozorňuji studenty, že KAE i letos pořádá již tradiční konferenci Znalosti pro tržní praxi a to ve dnech 12. a 13. září 2013 viz http://knowledgeconference.cz//cs Za pasivní účast na konferenci si student může zapsat předmět KAE/ZTPA a získat kredity.

read more

Zápis praxe (KAE/PX1, PX2 a PZ) ve Stagu

Prosím všechny studenty, kteří tak ještě neudělali, kteří si zapsali nebo zapíší pro AR 13/14 některou z praxí, aby si nastudovali pokyny na http://www.ff.upol.cz/menu/struktura-ff/katedry/katedra-aplikovane-ekonomie/praxe/ a zaslali mi formulář před zahájením praxe. Jen přípomínám, že v rámci projektu OPVK jsme schopni studentům, kteří si nenajdou pracoviště pro praxi sami, v této věci pomoci. Kontaktujte opět mě […]

read more

Milé studentky a studenti, dovoluji si Vás informovat o zajímavé soutěži viz popis dále. KS   Rádi bychom vám oznámili, že ACSA je oficiální podporovatel soutěže Projektový manažer roku 2013. V rámci této soutěže se můžete zapojit i vy se svými projekty, které jste v minulosti úspěšně realizovali. Jak na to? Čtěte dále. Soutěž Projektový manažer roku […]

read more

Nové předměty pro další akademický rok

Milí studenti a spolužáci, tímto bychom Vás rádi informovali o možnosti zapsat si letos POPRVÉ předměty, které spojují poznatky z psychologie, ekonomie a manažerského vzdělávání. Předměty jsou koncipovány do jednoho modulu a vzájemně se doplňují. Jednotlivé předměty si můžete rozvrhnout do několika semestrů a získáte za ně kredity „B“ nebo „C“ (podle studijního plánu). Všechny předměty, […]

read more

Rozvrh pro akademický rok 2013/2014

Pokud při zápisu jednotlivých předmětů pro rozvrh akademického roku 2013/2014 narazíte na problém se zapsáním předmětu do Vašeho studijního plánu, pak zašlete informaci na e-mail adresu: zp.kae@seznam.cz s uvedením údajů: jméno, příjmení, studijní obor, ročník Zápisy bez komplikací přeje Z.Puchinger

read more